o grupie      o nas      oferta      kontakt   
  Laboratorium

 

Własne laboratorium

Rozwijając działalność, otworzyliśmy laboratorium, które pozwala  na kompleksową obsługę klientów poprzez przeprowadzanie badań wytrzymałościowych tektury oraz pudeł. Wykonujemy badania w zakresie: ECT, FCT , przepuklenia oraz BCT. Dzięki temu możemy sprostać wymaganiom jakościowym naszych klientów.


Jakość i środowisko

Wdrożony przez nas system jakości zapewnia pełną wydajność produkcji z zachowaniem elastyczności i zdolności przystosowania do spełniania wysokich  wymogów klientów oraz  optymalnego zaspokajania ich potrzeb. Po raz pierwszy certyfikat ISO 9002 uzyskaliśmy  w 1998 r. z rekomendacją Bureau Veritas Certyfication
   
Idąc z duchem czasu w 2003 r.  zdobyliśmy  ISO 9001:2000. System Jakości  w naszej firmie,oprócz ISO 9001, oparty jest także na wymaganiach ujętych w Deklaracji Zgodności z- w myśl Dyrektywy 94/62/EC i certyfikatów ponownego przetwórstwa PP i bezpieczeństwa B.

Prowadząc swoje działania, pamiętamy o poszanowaniu środowiska naturalnego, instalujemy właściwe urządzenia, preferujemy opakowania ekologiczne.


 

Ogólne warunki handlowe